YUKI
UCHIYAMA

内山 勇輝

石田建設の好きなところ
慌てず、焦らず、諦めず。
所属・役職
建築部
内山 勇輝